Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.06.2020 Obsługa interesantów Działu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i pozyskiwania środków z funduszy krajowych i unijnych Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Informacja po otwarciu ofert (dot. Ogłoszenia nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.) Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia nr 5399916-N-2020 z dnia 2020-05-14 Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.05.2020 Zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.: zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu na mieszkania chronione w ramach realizacji projektu: „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione” Szczegóły
Artykuł 13.05.2020 PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 NABÓR DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2019 – 2020 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.04.2020 OGŁOSZENIE O WOLNYM ETACIE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W DZIALE POMOCY SPOŁECZNEJ, PIECZY ZASTĘPCZEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 KAMPANIA PROMUJĄCA RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE 3 Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Pomoc finansowa ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 08.04.2020 Instrukcja dla podmiotów pieczy zastępczej,zwłaszcza placówek opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji rozpowszechniania się choroby COVID-19 Szczegóły