Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

MODUŁ II


PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


Termin naboru wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje, iż nabór wniosków w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
na semestr zimowy 2017/2017 odbędzie się w terminie:
od 1 września do 10 października 2017 roku

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAWY ORAZ DRUK WNIOSKU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI SĄ DOSTĘPNE POD ADRESEM:

http://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/osoby-niepelnosprawne-pilotazowy-program-aktywny-samorzad-pomoc-w-uzyskaniu-wyksztalcenia-na-poziomie-wyzszym/

Informacje

Rejestr zmian