NIEPEŁNOSPRAWNI

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON

1. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

     PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

     SPRZĘT REHABILITACYJNY

     TURNUSY REHABILITACYJNE

     LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

     LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

     LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 

2. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”:

 OD 1 MARCA 2020 ROKU WNIOSKI W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” MOŻNA SKŁADAĆ ON-LINE POPRZEZ SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA:

https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

W celu szczegółowego zapoznania się z założeniami systemu SOW zapraszamy do lektury portalu informacyjnego SOW :www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/
Filmy instruktażowe dot. Moduł Wnioskodawcy znajdziecie Państwo na stronie:
www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html

 

2a. MODUŁ I:

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2020

Aktywny Samorząd Moduł Obszar A Zadanie 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 2020

Aktywny samorząd Moduł I Obszar A Zadanie 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 2020

Aktywny Samorząd Moduł I Obszar A Zadanie 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 2020

Aktywny Samorząd Moduł Obszar A Zadanie 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 2020

Obszar B Zadanie 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 2020

Obszar B Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania 2020

Obszar B Zadanie 3 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 2020

Obszar B Zadanie 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 2020

Obszar B Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu 2020

Obszar C Zadanie 1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 2020

Obszar C Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości 2020

Obszar C Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości 2020

Obszar C Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego 2020

Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 2020

 

2b. MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 2020

 

 

3. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi:

http://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/pomoc-finansowa-ze-srodkow-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych/

 

 

4. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″

http://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2019-2020-2/

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Przeciętne wynagrodzenie do dofinansowań ze środków PFRON wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny samorząd

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2019r., poz. 1172 ze zm.)

Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 roku Ministra Pracy i Polityki w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 roku poz. 926 ze zm.)

Rozporządzenie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 230 poz. 1694 ze zm.) oraz zmiana do Rozporządzenia

INFORMATORY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Informator dla osób z niepełnosprawnością wydany przez ZUS i PFRON 2019 rok

Informator o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych wydany przez PCPR w Świeciu – grudzień 2019

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>