Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.05.2020 Część graficzna do Ogłoszenia nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Inwentaryzacja do Ogłoszenia nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Instalacje sanitarne do Ogłoszenia nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Instalacje elektryczne do Ogłoszenia nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Szczegóły
Artykuł 13.05.2020 PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA Szczegóły
Akty prawne 13.05.2020 Uchwała Zarządu Nr 63/440/20 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 13.05.2020 Uchwała Zarządu Nr 63/439/20 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem Szczegóły
Akty prawne 13.05.2020 Uchwała Zarządu Nr 63/438/20 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 53/376/20 z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego Szczegóły
Akty prawne 13.05.2020 Uchwała Rady Nr XX/130/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 NABÓR DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2019 – 2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 56 57 »