Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc z środków PFRON w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc z środków PFRON w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc z środków PFRON w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na co najmniej na III poziomie jakości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc ze środków PFRON w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – dofinansowanie ze środków PFRON szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc ze środków PFRON w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.12.2015 PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE do dofinansowań ze środków PFRON Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.12.2015 osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków PFRON Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.12.2015 osoby niepełnosprawne – dofinansowanie likwidacji barier technicznych ze środków PFRON Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.12.2015 osoby niepełnosprawne – dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON Szczegóły
« 1 2 22 23 24 25 »