Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 30.12.2015 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.12.2015 Domy Pomocy Społecznej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.12.2015 cudzoziemcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc z środków PFRON w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc z środków PFRON w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc z środków PFRON w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na co najmniej na III poziomie jakości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc ze środków PFRON w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – dofinansowanie ze środków PFRON szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc ze środków PFRON w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B Szczegóły
« 1 2 34 35 36 37 »