Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 30.12.2015 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze – skierowanie i umieszczenie dziecka w POW Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.12.2015 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.12.2015 Domy Pomocy Społecznej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.12.2015 cudzoziemcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc z środków PFRON w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc z środków PFRON w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc z środków PFRON w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na co najmniej na III poziomie jakości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc ze środków PFRON w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – dofinansowanie ze środków PFRON szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania Szczegóły
« 1 2 54 55 56 57 »