Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 29.12.2015 osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc ze środków PFRON w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.12.2015 PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE do dofinansowań ze środków PFRON Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.12.2015 osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków PFRON Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.12.2015 osoby niepełnosprawne – dofinansowanie likwidacji barier technicznych ze środków PFRON Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.12.2015 osoby niepełnosprawne – dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.12.2015 osoby niepełnosprawne – dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.12.2015 osoby niepełnosprawne – dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.12.2015 osoby niepełnosprawne – dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.12.2015 osoby niepełnosprawne – dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON Szczegóły
« 1 2 55 56 57 »