Realizacja projektu „Rodzina w Centrum”

p.swiecie-logotypy1

W ramach realizacji założeń projektu dotyczących działań ukierunkowanych na przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej

w roku 2017 odbędą się  spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej:
– w dniu 20.05.2017r. w miejscowości Taszewo
– w dniu 10.06.2017r. w miejscowości Jania Góra
– w dniu 09.09.2017r. w miejscowości Mały Komorsk
– w dniu 16.09.2017r. w Świeciu

Spotkania będą prowadzone przez ekspertów i przyjmą charakter edukacyjny. Zostaną przeprowadzone w formie panelu, wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk z udziałem rodzin zastępczych, seminarium edukacyjnego.

Tematyka seminarium:
– Definicje rodziny
– Jak zmieniała się rodzina i jej funkcjonowanie
przez ostatnie lata
– Jak obecnie funkcjonuje rodzina
– Nasze dzieciństwo i jego wpływ na przyszłość
– Relacje w rodzinie – jak wpływają na nasze funkcjonowanie, zagrożenia i problemy współczesnej  młodzieży  i rodziny (Internet, narkotyki alkohol, sytuacja ekonomiczna rodzin, wyjazdy za granicę)
– Kiedy ustanawia się rodzinę zastępczą?
– Jakie umiejętności powinien posiadać rodzic zastępczy?
– Jakie prawa ma dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej?
– Zadania rodzin zastępczych
– Na czyją pomoc mogą liczyć rodziny zastępcze?
– Z jakimi problemami mogą się spotkać rodzice zastępczy?
 

W roku 2016 w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych” zostały wykonane prace remontowo-wykończeniowe związane z utworzeniem Centrum Wspierania Rodzin. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego został oddelegowany do pracy w projekcie na stanowisku specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Pracownicy socjalni, specjalista pracy z rodziną i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzili działania informacyjne o projekcie wśród rodzin zastępczych, sporządzili formularze rekrutacyjne wśród potencjalnych uczestników projektu, którzy złożyli formularze zgłoszeniowe o chęci uczestnictwa w projekcie. W ramach promocji: umieszczono na stronie bip PCPR, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, w biurze projektu oraz siedzibie PCPR informację o projekcie. Na stronie bip PCPR umieszczono informację o rekrutacji do projektu i umieszczono formularz rekrutacyjny; rozesłano informacje o projekcie i prowadzonej rekrutacji do ośrodków pomocy społecznej, ośrodków zdrowia, szkół, poradni pedagogiczno-psychologicznej, informowano o projekcie podczas spotkań informacyjnych z potencjalnymi uczestnikami projektu oraz podczas wizytacji w środowiskach zamieszkania potencjalnych uczestników projektu.

Zakupiono wyposażenie do Centrum Wspierania Rodziny: biurko i stół okrągły, 4 krzesła konferencyjne, krzesło do biurka, stolik dla dzieci, 3 krzesełka dla dzieci oraz dywan.  Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wraz z koordynatorem projektu zdiagnozowali uczestników projektu zgłoszonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu świeckiego. Koordynator projektu sporządził stosowną dokumentację rekrutacyjną w miejscu zamieszkania potencjalnych uczestników projektu przy udziale asystentów rodzin.

W miesiącu listopadzie 2016 roku zakupiono materiały dydaktyczne w postaci: testów CUIDA (podręcznik z polską normalizacją, klucze, arkusze: instrukcja, odpowiedzi i wyniki) oraz 2 książek. W miesiącu listopadzie i grudniu odbyło się specjalistyczne poradnictwo psychologiczne w wymiarze 25 godzin (16 godzin w listopadzie i 9 godzin w grudniu), wsparciem objęto 16 uczestników projektu (12K, 4M).

W miesiącu grudniu 2016 roku ze środków własnych wydrukowano plakaty promujące projektu „Rodzina w Centrum” w formacie A2, A3 i A4 (po 100szt. z każdego z formatów).

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>