Projekt „Rodzina w Centrum” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

p.swiecie-logotypy1Projekt „Rodzina w Centrum”

jest realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu (lider projektu) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przez 23 powiaty (partnerzy projektu). Projekt „Rodzina w Centrum” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych”.

Więcej informacji o projekcie:
http://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/informacja-o-projekcie/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo

Wspierać będziemy działania prowadzące do aktywizacji społeczno-zawodowej osób, rodzin i grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem. Przyczynią się do tego m.in. środki przeznaczone na rozwój ekonomii społecznej. Naszym celem jest także popieranie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Chcemy też zwiększać dostęp do usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Solidarne społeczeństwo

Nie zapominamy o osobach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działania będą zmierzały przede wszystkim do zwiększenia możliwości zatrudnienia tych osób oraz aktywizacji społecznej i zawodowej. Planujemy również zapewnić szerszy dostęp do usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Będziemy także wspierać sferę usług społecznych, takich jak usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, wsparcie dla rodzin zastępczych, wsparcie dla osób bezdomnych. Ważnym elementem w walce z wykluczeniem społecznym jest sektor ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 można znaleźć pod adresem:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/strona-glowna-rpo

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>