Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu 63/440/20 07.05.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 63/440/20 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 63/439/20 07.05.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 63/439/20 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem Szczegóły
Uchwały Zarządu 63/438/20 07.05.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 63/438/20 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 53/376/20 z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego Szczegóły
Uchwały Rady XX/130/20 29.04.2020 Obowiązujący Uchwała Rady Nr XX/130/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2020 roku Szczegóły
Uchwały Zarządu 59/420/20 07.04.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 59/420/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 53/375/20 25.02.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 53/375/20 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego Szczegóły
Uchwały Zarządu 53/376/20 25.02.2020 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 53/376/20 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego Szczegóły
Zarządzenia Starosty 72/19 31.12.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 72/19 Starosty Świeckiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji i rozliczania projektów Szczegóły
Uchwały Zarządu 46/318/19 20.12.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 46/318/19 w sprawie przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Szczegóły
Uchwały Zarządu 43/302/19 05.12.2019 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 43/302/19 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 9/55/19 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego Szczegóły
« 1 2 3 17 18 »