Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
02.02.2018 16.02.2018 aspirant pracy socjalnej Szczegóły
06.12.2017 05.01.2018 pracownik socjalny Szczegóły
09.11.2017 30.11.2017 pracownik socjalny Szczegóły
17.10.2017 31.10.2017 stanowisko pracy w dziale pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej Szczegóły
04.09.2017 20.09.2017 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Szczegóły
17.05.2017 12.06.2017 Zgodnie z wykazem stanowisk w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach integracji społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej stanowisko pracy w dziele pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej należy do stanowisk pomocniczych i obsługi (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz.U. z 2014r. poz. 1786) Szczegóły
24.03.2017 10.05.2017 Zgodnie z wykazem stanowisk w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach integracji społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej stanowisko pracy w dziele pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej należy do stanowisk pomocniczych i obsługi (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz.U. z 2014r. poz. 1786) Szczegóły
01.02.2016 15.02.2016 Zgodnie z wykazem stanowisk w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach integracji społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej stanowisko pracy w dziele pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej należy do stanowisk pomocniczych i obsługi (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1786) Szczegóły
« »