Uchwała Rady Nr XLII/268/18

Uchwała Rady Nr XLII/268/18

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu Świeckiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLII
  • Data podjęcia (podpisania) 26.09.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.09.2018
  • Data wejścia w życie 26.09.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego XLII/268/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały nr XXXVII/238/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2018 roku
  • Podstawa prawna wydania art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 511 ze zm. ) i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 roku poz. 538 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian