Uchwała Zarządu Nr 138/1105/18

Uchwała Zarządu 138/1105/18

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 138
  • Data podjęcia (podpisania) 13.09.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.09.2018
  • Data wejścia w życie 13.09.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 138/1105/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie domu pomocy społecznej dla przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Świeckiego
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 995 ze zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian