Uchwała Zarządu Nr 138/1104/18

Uchwała Nr 138/1104/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 13 września 2018 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 138
  • Data podjęcia (podpisania) 13.09.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 138/1104/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Świeckiego
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian