Uchwała Zarządu Nr 139/1108/18

Uchwała Zarządu Nr 139/1108/18

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 139
  • Data podjęcia (podpisania) 25.09.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.09.2018
  • Data wejścia w życie 25.09.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 139/1108/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest prowadzenie domu pomocy społecznej dla przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Świeckiego
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian