Uchwała Zarządu Nr 141/1114/18

Uchwała Nr 141/1114/18
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty i zawarcia umowy z Prowincją Chełmińsko-Poznańską Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Chełmnie

Na podstawie art. 15 ust. 2h, 2j i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru oferty Prowincji Chełmińsko- Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Chełmnie na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej, na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na 40 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych.

§ 2. Opinia komisji konkursowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Postanawia się zawrzeć umowę pomiędzy Powiatem Świeckim a Prowincją Chełmińsko-Poznańską Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Chełmnie.

§ 4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świeckiemu i Wicestaroście Świeckiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 09.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.10.2018
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 141/1114/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny dokonania wyboru oferty i zawarcia umowy z Prowincją Chełmińsko-Poznańską Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Chełmnie
  • Podstawa prawna wydania art. 15 ust. 2h, 2j i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian