Uchwała Zarządu Nr 142/1121/18

Uchwała Nr 142/1121/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 142
  • Data podjęcia (podpisania) 19.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 142/1121/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu
  • Podstawa prawna wydania art. 4 ust 1 pkt. 5 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1999 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 995 ze zm.) oraz art. 10 b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 511 ze zm. ) oraz § 5 ust 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 roku Nr 63, poz. 587)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian