Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-05-29 14:58:51 Informacja po otwarciu ofert (dot. Ogłoszenia nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.) Ogłoszenie nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Informacja po otwarciu ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo… Szczegóły
2 2020-05-29 12:33:01 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Szczegóły
3 2020-05-28 15:16:38 Plan Zamówień Publicznych na rok 2020 2020 - Zamówienia, których wartość przekracza równowartość kwoty 30 000 euro Szczegóły
4 2020-05-28 15:11:24 Plan Zamówień Publicznych na rok 2020 2020 - Zamówienia, których wartość przekracza równowartość kwoty 30 000 euro Szczegóły
5 2020-05-27 10:30:18 Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia nr 5399916-N-2020 z dnia 2020-05-14 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  dotyczy: ogłoszenia nr 5399916-N-2020 z dnia 2020-05-14 przetarg nieograniczony - Powiat Świecki: Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu na mieszkania chronione w ramach realizacji projektu:… Szczegóły
6 2020-05-14 16:38:43 Zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.: zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu na mieszkania chronione w ramach realizacji projektu: „Przebudowa części budynku internatu w Nowem w celu zmiany sposobu użytkowania na mieszkania chronione”       Ogłoszenie nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. link do ogłoszenia na bzp.uzp.gov.pl: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7cad10c3-743b-41bd-8a1f-1b1b4e8d0b37   Powiat Świecki: Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu na mieszkania chronione w ramach realizacji… Szczegóły
7 2020-05-14 16:12:30 Załączniki do SIWZ - Ogłoszenie nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Załączniki od nr 1 do nr 11 do SIWZ - Ogłoszenie nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. dostępne są do pobrania poniżej "Załączniki do pobrania" Załącznik nr 12 do SIWZ… Szczegóły
8 2020-05-14 16:01:30 Projektu budowlany do Ogłoszenia nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Załącznik nr 12 do SIWZ - do Ogłoszenia nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.: Projekt budowlany: 1) Część graficzna 2) Część opisowa 3) Instalacje elektryczne 4) Instalacje sanitarne 5) Inwentaryzacja… Szczegóły
9 2020-05-14 15:52:45 Uzgodnienia do Ogłoszenia nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Uzgodnienia do Ogłoszenia nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Szczegóły
10 2020-05-14 15:45:15 Część opisowa do Ogłoszenia nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Część opisowa do Ogłoszenia nr 539916-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 55 56 57 »