KLAUZULE INFORMACYJNE

1. KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z dostępem do informacji publicznej

2. KLAUZULA INFORMACYJNA do skarg i wniosków

3. KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przyjmowania podań i udzielania odpowiedzi

4. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej

5. KLAUZULA INFORMACYJNA dla pracowników PCPR

6. KLAUZULA INFORMACYJNA dla kontrahentów

7. KLAUZULA INFORMACYJNA do rekrutacji pracowników

9. KLAUZULA INFORMACYJNA przy zamówieniach publicznych do 30.000 euro

10. KLAUZULA INFORMACYJNA przy zamówieniach publicznych powyżej 30.000 euro

11. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON w ramach algorytmu

12. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

13. KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodzin zastępczych

14. KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

15. KLAUZULA INFORMACYJNA dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

16. KLAUZULA INFORMACYJNA dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej _stare zasady_

17. KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców biologicznych

18. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej

19. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej

20. KLAUZULA INFORMACYJNA dla repatriantów

21. KLAUZULA INFORMACYJNA dla cudzoziemców

22. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób opuszczających DPS, Domy Samotnej Matki, schroniska dla nieletnich, Zakłady Poprawcze, OSW, SOW, MOS, MOW

23. KLAUZULA INFORMACYJNA dla kombatantów i osób represjonowanych

24. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

25. KLAUZULA INFORMACYJNA program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2021

25a. KLAUZULA INFORMACYJNA Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2019-2020

26. KLAUZULA INFORMACYJNA program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021

26a. KLAUZULA INFORMACYJNA Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

26b. KLAUZULA INFORMACYJNA Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

27. KLAUZULA INFORMACYJNA Karta Polaka

28. KLAUZULA INFORMACYJNA dla członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>