Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady XXXII/198/21 26.05.2021 Obowiązujący Uchwała Rady Nr XXXII/198/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/191/21 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2021 roku Szczegóły
Uchwały Zarządu 112/748/21 19.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 112/748/21 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 112/747/21 19.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 112/747/21 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 102/688/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckieg Szczegóły
Uchwały Zarządu 112/746/21 19.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 112/746/21 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem Szczegóły
Uchwały Zarządu 112/745/21 19.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 112/745/21 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Świeckiego nr 102/687/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Świeckim a Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem dotyczącej dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ze środków Powiatu Świeckiego Szczegóły
Uchwały Zarządu 111/743/21 12.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 111/743/21 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Towarzystwem Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu Szczegóły
Uchwały Zarządu 111/742/21 12.04.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 111/742/21 w sprawie zmiany umowy Powiatu Świeckiego z Fundacją Aktywizacji i Integracji w Nowem Szczegóły
Uchwały Rady XXX/191/21 31.03.2021 Obowiązujący Uchwała Rady Nr XXX/191/21 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2021 roku Szczegóły
Uchwały Zarządu 107/715/21 18.03.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 107/715/21 w sprawie przystąpienia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 i przyjęcia Regulaminu naboru i uczestnictwa w programie Szczegóły
Uchwały Zarządu 107/714/21 18.03.2021 Obowiązujący Uchwała Zarządu Nr 107/714/21 w sprawie przystąpienia Powiatu Świeckiego do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 Szczegóły
« 1 2 3 22 23 »