Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc z środków PFRON w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych i pozyskiwania środków z funduszy krajowych i unijnych Szczegóły
osoby niepełnosprawne – pilotażowy program Aktywny Samorząd – pomoc z środków PFRON w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego pojazdu Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych i pozyskiwania środków z funduszy krajowych i unijnych Szczegóły
Rodzinna Piecza Zastępcza – informacje ogólne Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej Szczegóły
Rodzinna Piecza Zastępcza – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej Szczegóły
Rodzinna Piecza Zastępcza – procedura i pomoc Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej Szczegóły
Rodzinna Piecza Zastępcza – usamodzielnienia Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej Szczegóły
Rodzinna Piecza Zastępcza – grupa wsparcia i szkolenia Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej Szczegóły
Rodzinna Piecza Zastępcza – odpłatność Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej Szczegóły
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze – usamodzielnienia Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej Szczegóły
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze – odpłatność Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej Szczegóły
« 1 2 3 »