Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-06-11 14:31:05 SEMINARIUM "Rozwiązania mieszkaniowe w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych " - Nowe, 18 czerwca 2021 roku Szczegóły
2 2021-06-08 09:57:48 odwołany dyżur PSYCHOLOGA Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje, że dnia 9 czerwca 2021 roku odwołany zostaje dyżur psychologa Pani Teresy Ciepłuch Szczegóły
3 2021-06-04 15:09:30 Uchwała Rady Nr XXXII/198/21 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/191/21 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Świeckim w 2021 roku Uchwała Nr XXXII/198/21 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 maja 2021 r. Szczegóły
4 2021-05-26 08:51:46 ODWOŁANY DYŻUR TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje, że dnia 26 maja 2021 roku odwołany zostaje dyżur  TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ ADRIANNY GWIZDAŁA Szczegóły
5 2021-05-25 12:40:26 Zmiana godziny dyżuru radcy prawnego Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje, że dnia 27 maja 2021 roku dyżur radcy prawnego Pana Mariusza Stegienki odbędzie się w godzinach od 16:00 do 18:30 Szczegóły
6 2021-05-19 12:55:44 Projekt „Poprawa jakości życia…” - REKRUTACJA Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” działające przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi otrzymało dotację w wysokości 42.000,00 zł na realizację projektu „Poprawa jakości życia poprzez aktywizację i udział w grupie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych”.  Środki uzyskano… Szczegóły
7 2021-05-19 12:50:14 odwołany dyżur PSYCHOLOGA Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje, że dnia 20 maja 2021 roku odwołany zostaje dyżur psychologa Pani Teresy Ciepłuch Szczegóły
8 2021-05-19 12:20:58 ZMIANA - dyżur psychologa w dniu 27.05.2021r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje, że dnia 27 maja 2021 roku w godz. 15:30-16:30  dyżur psychologa Pani Teresy Ciepłuch odbędzie się w świetlicy środowiskowej w Nowem, ul. Pod Murami 2 Szczegóły
9 2021-05-10 13:45:08 Roczne sprawozdanie w wykonania budżetu 2020 BILANS za 2020 rok Zestawienie zmian w funduszu jednostki Rachunek zysków i strat Szczegóły
10 2021-04-29 10:46:56 ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW NA OBJĘCIE WSPARCIEM ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje o zakończeniu naboru do programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" edycja 2021. Wpłynęło 10 zgłoszeń osób niepełnosprawnych spełniających warunki uczestnictwa w programie. Powiatowi Świeckiemu… Szczegóły
« 1 2 3 4 68 69 70 »