Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023

 

 

Powiat świecki w roku 2023 przystąpił do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu pod nazwą „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W  roku 2023 powiat świecki ma do dyspozycji środki w wysokości 200.776,00 zł (środki w 100% pochodzą z Funduszu Solidarnościowego) i planuje objąć pomocą 17 osób, w tym:

  • 13 – liczba osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • 4 – liczba osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

KLUCZOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL: Wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników programu.

ADRESACI: Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?
Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
– wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca
– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa)
– załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?
– 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę (przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej)
– Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 300 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 199 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 ASYSTENTOM OFERUJEMY:
– Wynagrodzenie

WAŻNE: W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

UWAGA: Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego