Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Realizacja wsparcia

KP 2021-2027_poziom kolor.jpeg
 

REALIZACJA WSPARCIA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje, że w ramach projektu „Rodzina w centrum Etap I”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zrealizowano w poszczególnych miesiącach realizacji projektu specjalistyczne wsparcie dla mieszkańców powiatu świeckiego.

 
CZERWIEC 2024:
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - pedagogiczne: 11 godzin
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne: 26 godzin
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - logopedyczne: 26 godzin
Terapia rodzinna: 12 godzin
Mediacje rodzinne: 6 godzin
Grupa wsparcia dla rodzin: 2 spotkania
Warsztat dla rodzin: 1 warsztat - pn. "Praca z nastolatkiem w wieku adolescencyjnym"
Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w w/w warsztacie: 1
 
 
MAJ 2024:
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - pedagogiczne: 10 godzin
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne: 10 godzin
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - logopedyczne: 20 godziny
Terapia rodzinna: 19 godzin
Superwizja rodzin: 5 godzin
Warsztat dla rodzin: 1 warsztat - pn. "Kontakty i praca z rodzicem biologicznym dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej"
Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w w/w warsztacie: 1
 
 
KWIECIEŃ 2024:
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - pedagogiczne: 10 godzin
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne: 17 godzin
Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - logopedyczne: 22 godziny
Terapia rodzinna: 6 godzin
 
 
 
 
 
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego