Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obszar A zadanie 4

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

od 1 marca 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku

 

 

ETAPY SKŁADANIA WNIOSKU I PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego pojazdu

PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY:
Judyta Wiza, Joanna Kowalska, Angelika Freter tel. 52 56 83 204

 SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


 1.  Złożenie wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami w PCPR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy w terminie ogłoszonym przez Realizatora

2. Wniosek, w sekretariacie Centrum zostaje wpisany do dziennika korespondencji.

3. Rejestracja wniosku w dziale ds. rehabilitacji społecznej pod kolejnym numerem właściwego spisu spraw.

4.  W ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Usunięcie uchybień (uzupełnienie brakującej dokumentacji) powinno zostać dokonane w terminie 30 dni. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany w formie pisemnej o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

5.  W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Centrum informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku.

6.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o terminie podpisania umowy cywilno-prawnej, nie stawienie się w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja z dofinansowania.

7. Umowa cywilno-prawna szczegółowo określa warunki rozliczenia przyznanego dofinansowania.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

PDFWniosek AS A4 2023.pdf (214,96KB)

 
 

POZOSTAŁE DOKUMNETY DO POBRANIA:

PDFzałączniki wymagane do wniosków AS 2024 obszar A zadanie 2 i zadanie 3.pdf (211,77KB)

PDFprośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku.pdf (56,60KB)

PDFKierunki_dzialan_oraz_warunki_brzegowe_w_2024_roku.pdf (363,77KB)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA dla osób ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd.pdf (61,87KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego