Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podpisanie umowy partnerskiej

KP 2021-2027_poziom kolor.jpeg

W dniu 6 marca 2024 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na realizację projektu „Rodzina w centrum Etap I” . To już czwarta edycja projektu.

W uroczystości wziął udział  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki.  Jest to kluczowy projekt województwa o znaczeniu strategicznym.

Celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Podejmowane kompleksowe działania mają na celu wzmacnianie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez zwiększenie dostępu do szerokiego wachlarza usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności. System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  w województwie kujawsko-pomorskim jest  tworzony od 2016 roku przy współfinansowaniu ze środków EFS.

Partnerami w projekcie są wszystkie powiaty ziemskie oraz miasta na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim oraz organizacja pozarządowa, wyłoniona w otwartym naborze na partnera krajowego - Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu. Partnerem wiodącym w projekcie jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego zadania będzie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Wartość projektu 47 444 338,63 zł, w tym z dofinansowania 45 072 121, 69 zł.

 

1710252954895.jpeg

 

1710252954881.jpeg

 

Źródło: https://www.rops.torun.pl/1821-podpisanie-umowy-partnerskiej-rodzina-w-centrum-etap-i

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego