Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KLAUZULE INFORMACYJNE

PDF1. KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z dostępem do informacji publicznej.pdf (129,70KB)

PDF2. KLAUZULA INFORMACYJNA do skarg i wniosków.pdf (128,46KB)

PDF3. KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przyjmowania podań i udzielania odpowiedzi.pdf (146,68KB)

PDF4. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej.pdf (131,82KB)

PDF5. KLAUZULA INFORMACYJNA dla pracowników PCPR.pdf (133,11KB)

PDF6. KLAUZULA INFORMACYJNA dla kontrahentów.pdf (127,40KB)

PDF7. KLAUZULA INFORMACYJNA do rekrutacji pracownikow.pdf (128,37KB)

PDF8. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH PPK.pdf (117,54KB)

PDF9. KLAUZULA INFORMACYJNA przy zamowieniach publicznych do 130.000 zł.pdf (190,97KB)

PDF10. KLAUZULA INFORMACYJNA przy zamówieniach publicznych powyżej 130 000 zł.pdf (188,90KB)

PDF11. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób ubiegających sie o dofinansowania ze środków PFRON w ramach algorytmu.pdf (149,98KB)

PDF12. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu AKtywny samorząd.pdf (144,60KB)

PDF13. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu Dostępne mieszkanie.pdf (143,30KB)

PDF14. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu Mieszkanie dla absolwenta.pdf (143,36KB)

PDF15. KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodzin zastępczych.pdf (148,84KB)

PDF16. KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.pdf (143,75KB)

PDF17. KLAUZULA INFORMACYJNA dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.pdf (143,34KB)

PDF18. KLAUZULA INFORMACYJNA dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastęczej stare zasady.pdf (142,51KB)

PDF19. KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców biologicznych.pdf (142,39KB)

PDF20. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.pdf (142,66KB)

PDF21. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób umieszczonych w DPS.pdf (141,41KB)

PDF22. KLAUZULA INFORMACYJNA dla repatriantów.pdf (142,31KB)

PDF23. KLAUZULA INFORMACYJNA dla cudzoziemców.pdf (142,26KB)

PDF24. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób opuszczających DPS DSM schroniska dla nieletnich ZP OSW SOW MOS MOW.pdf (143,28KB)

PDF25. KLAUZULA INFORMACYJNA dla kombatantów i osób represjonowanych.pdf (141,70KB)

PDF26. KLAUZULA INFORMACYJNA asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2019-2020.pdf (142,53KB)

PDF26a. KLAUZULA INFORMACYJNA asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021.pdf (142,44KB)

PDF26b. KLAUZULA INFORMACYJNA asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021.pdf (59,01KB)

PDF26c. KLAUZULA INFORMACYJNA asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022.pdf (59,01KB)

PDF26d. KLAUZULA INFORMACYJNA asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023.pdf (201,23KB)

PDF27. KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób ubiegających się o dof. ze środków PFRON w ramach programu Pomoc ON poszkodawny.pdf (145,85KB)

PDF28. KLAUZULA INFORMACYJNA kampania 2023.pdf (155,12KB)

PDF29. KLAUZULA INFORMACYJNA asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023.pdf (201,92KB)

PDF30. KLAUZULA INFORMACYJNA opieka wytchnieniowa 2019.pdf (141,92KB)

PDF30a. KLAUZULA INFORMACYJNA opieka wytchnieniowa 2020.pdf (141,93KB)

PDF30b. KLAUZULA INFORMACYJNA opieka wytchnieniowa 2021.pdf (141,92KB)

PDF31. KLAUZULA INFORMACYJNA dla członków Komisji Konkursowej zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (117,35KB)

PDF32. KLAUZULA INFORMACYJNA Karta Polaka.pdf (143,12KB)

PDF33. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW.pdf (135,51KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego