Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Kontakt
Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej
Kierownik Działu – Anna Fenske tel. 52 56 83 208
 
 
1. Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu działa od 2008 roku i skierowana jest do rodzin zastępczych z powiatu świeckiego.
 
2. Spotkania odbywają się systematycznie.
 
3. Grupę prowadzi psycholog. Bezpośrednio po grupie wsparcia istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem.
 
4. Zasadą działania Grupy jest:
      – wspieranie rodzin zastępczych i dziecka w niej umieszczonego,
      – pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących w rodzinie,
      – wymiana doświadczeń.
 
5. Tematyka spotkań m.in.( od początku istnienia grupy)
– dysleksja rozwojowa
– rozwój psychiczny dziecka 0-10 lat ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
dziecka
– różnice w interpretacji okresu dojrzewania
– poznanie samego siebie – wpływ rodziny na kształtowanie poczucia
wartości u dziecka
– rola rodziny i szkoły w procesie wychowania młodego człowieka
– dziecko z FAS studium przypadku
– moje mocne strony w procesie wychowawczym
– rozwiązywanie spraw bieżących analiza przypadków
– depresja u dzieci i młodzieży, przyczyny, objawy, leczenie
– anoreksja i bulimia- film , dyskusja
– zachowania asertywne w trudnych sytuacjach, sztuka bycia sobą, film i
dyskusja
– dziecko w sieci – zespół uzależnienia od internetu
– przemoc i agresja. Jak się im przeciwstawić – film, dyskusja
– prezentacja tematyki chorób nowotworowych
– jak uchronić dziecko od uzależnień
– rozwój dziecka od 0-18 lat uwarunkowania medyczne
– ochrona danych osobowych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
– cukrzyca i choroby około cukrzycowe
– zły dotyk przekraczanie granic w kontaktach z dziećmi
– wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych w rodzinie
– konstruktywne radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacyjne
– bezpieczeństwo dzieci w okresie wakacyjnym
– opieka nad dzieckiem w rodzinie zastępczej – aspekt wychowawczy
 
6. Harmonogram i miejsce spotkań dla grupy wsparcia będzie umieszczany w zakładce „Aktualności”.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego