Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO OIK

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

ul. SĄDOWA 18, 86-100 ŚWIECIE

Obraz1.png

Kontakt:
Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej
Kierownik działu Anna Fenske  tel. 52 56 83 208

Pracownik do kontaktu – Małgorzata Rosenkiewicz – pracownik socjalny- tel.52 33 70 160

 

Procedura przyjęcia Klienta do hostelu

I etap

 1. Personel ośrodka rozpoznaje sytuację i udziela następującej pomocy:
  1) przydziela miejsce noclegowe,
  2) udostępnia sprzęt i urządzenia hotelu,
  3) udziela emocjonalnego wsparcia dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i wsparcia materialnego (w razie potrzeby suchy prowiant w momencie przyjęcia),
  4) organizuje wsparcie psychologiczne.
 2. Klient zostaje wpisany do ewidencji mieszkańców hostelu.
 3. Wzór dokumentu potwierdzającego udostępnienie sprzętu i urządzeń hostelu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej procedury.

II etap

 1. Klient otrzymuje do zapoznania się następujące dokumenty:
  1) regulamin Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świeciu, który stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Świeciu przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu Świeckiego Nr 142/1119/18 z dnia 19 października 2018 roku,
  2) zasady korzystania z miejsc noclegowych,
  3) instrukcję przeciwpożarową,
  4) klauzulę informacyjną.
 2. Klient potwierdza oświadczeniem, że zapoznał się z dokumentami, o których mowa w ust. 1. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej procedury.
 3. Klient informowany jest, że:
  1) w przypadku odmowy wydania skierowania lub nie wydania skierowania przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej w ciągu dwóch dni od dnia przyjęcia danej osoby lub rodziny do Ośrodka uznaje się, że pobyt w Ośrodku jest niezasadny i osoba musi opuścić Ośrodek niezwłocznie,
  2) ośrodek nie zapewnia wyżywienia, odzieży, obuwia i środków czystości,
  3) w przypadku, gdy Klient we własnym zakresie nie może sobie zapewnić środków na zabezpieczenie potrzeb, o których mowa w pkt. 2, personel ośrodka w ramach pracy socjalnej umożliwia złożenie wniosku do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  4) schronienia w hostelu udziela się w okresie do 3 m-cy.
 4. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 3 Klient potwierdza oświadczeniem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.
 5. Personel Ośrodka  sporządza indywidualną kartę pobytu w Ośrodku. Wzór karty stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej procedury.

III etap

 1. Poinformowanie właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Zbieranie informacji i bieżąca współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Prokuraturą, Sądem, Kuratorem lub inną instytucją lub osobą, której udział w sprawie jest istotny w zakresie rozeznania sytuacji, udzielania wsparcia i rozwiązania trudnej sytuacji życiowej.

 

Załączniki:

1. druk wniosku - przyjęcie do hostelu

2. druk skierowania do hostelu

3. Regulamin korzystania z miejsc noclegowych w hostelu

Do pobrania:

1. Ulotka dot. przemocy JPEGstr.1.jpeg (113,81KB) JPEGstr.2.jpeg (101,94KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego